Privacy Policy

Chào mừng bạn đến với trang web ahlawyy.com! Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn trong các trường hợp sau:

 • Khi bạn đăng ký nhận bản tin hoặc thông tin cập nhật từ chúng tôi.
 • Khi bạn tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi hoặc các hoạt động tương tự trên trang web của chúng tôi.
 • Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email hoặc các phương tiện liên lạc khác.

Thông tin cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Tên, địa chỉ email và số điện thoại.
 • Thông tin về sở thích và hành vi truy cập trang web của bạn.

2. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và quản lý dịch vụ mà bạn yêu cầu.
 • Gửi các bản tin, thông tin cập nhật và tài liệu quảng cáo nếu bạn đồng ý nhận.
 • Cải thiện nội dung và chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
 • Phân tích hành vi truy cập và sử dụng trang web để nâng cao trải nghiệm người dùng.

3. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

4. Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ các trường hợp sau:

 • Khi có sự đồng ý của bạn.
 • Khi việc chia sẻ là cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.
 • Khi việc chia sẻ là cần thiết để tuân thủ quy định pháp luật hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Quyền Lợi Của Bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi đang lưu trữ. Bạn cũng có quyền từ chối nhận các thông tin quảng cáo hoặc bản tin từ chúng tôi bất cứ lúc nào.

6. Cookie và Công Nghệ Theo Dõi

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để cải thiện trải nghiệm người dùng và thu thập dữ liệu về hành vi truy cập. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web. Bạn có thể tắt cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng trang web của bạn.

7. Liên Kết Đến Các Trang Web Khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web đó. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách bảo mật của các trang web bạn truy cập thông qua liên kết từ trang web của chúng tôi.

8. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay lập tức. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra chính sách bảo mật này định kỳ để nắm rõ các cập nhật mới nhất.

9. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!